Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ cho đời sống xã hội

MobilePortal được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ trong đề tài:

"Triển khai tích hợp công nghệ Tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ đời sống xã hội", Mã số Kc.01.DA01/11-15

MobilePortal cung cấp các dịch vụ:

       Tin vắn
      Tin tức
      Thị trường
      Thể thao
      Cẩm nang
      Truyện

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài

“Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lí tiếng nói và văn bản tiếng Việt”

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Công nghệ Thông tinViện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lương Chi Mai, thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, mã số: KC 01.01/06-10, đánh giá nghiệm thu ngày 11/12/2009.

Chúng tôi ứng dụng công nghệ tổng hợp tiếng nói TTS bản quyền của Viện Công nghệ Thông Tin lên các thiết bị Mobile.

Sản phẩm Mobile Portal cho phép người dùng không chỉ đọc tin mà có thể nghe và tải các file tổng hợp tiếng nói.

Funding sources
Bộ Khoa học Công nghệ
Project duration
2012-2014
Project leaders
Nguyen Hoang Trung