Projects

Nghiên cứu phát triển hệ thống dịch tiếng nói hai chiều Việt – Anh, Anh – Việt có định hướng lĩnh vực

Mục tiêu thực hiện:

  • Làm chủ công nghệ nền cho dịch tiếng nói, tập trung cho cặp ngôn ngữ Việt-Anh, Anh- Việt.
  • Xây dựng được một hệ thống dịch tiếng nói 2 chiều Anh-Việt, Việt – Anh cho một lĩnh vực cụ thể.

Các sản phẩm chính:

Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ cho đời sống xã hội

MobilePortal được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ trong đề tài:

"Triển khai tích hợp công nghệ Tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ đời sống xã hội", Mã số Kc.01.DA01/11-15

MobilePortal cung cấp các dịch vụ:

       Tin vắn
      Tin tức
      Thị trường
      Thể thao
      Cẩm nang
      Truyện

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài

Phân tích xu hướng cộng đồng dựa trên mạng xã hội và ứng dụng trong du lịch, kinh doanh sản phẩm công nghệ

Nghiên cứu các phương pháp giải quyết bài toán khai phá quan điểm người dùng, từ đó xây dựng hệ thống tổng hợp và phân tích xu hướng cộng đồng dựa trên các thông tin từ các mạng xã hội. Hệ thống được phát triển cho hai lĩnh vực là du lịch và kinh doanh sản phẩm công nghệ, có khả năng ứng dụng trong thực tế, có khả năng thu lợi nhuận cao một cách trực tiếp và làm tiền đề cho phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng khác liên quan.