Hội thảo sắp tới: VLSP 2020 và PACLIC 2020

Hội thảo VLSP lần thứ 7 (VLSP 2020) dành cho cộng đồng xử lí văn bản và tiếng nói tiếng Việt được tổ chức gắn với PACLIC 34 (the 34th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation) vào tháng 10 tới tại Hà Nội.  

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Ngày hội thảo: 26/10/2020

Hội nghị PACLIC (Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation) lần thứ 34 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội trong 3 ngày 24-26/10/2020. Hội nghị là diễn đàn dành cho các nhà nghiên cứu trong cả lĩnh vực Ngôn ngữ học và lĩnh vực Xử lí ngôn ngữ tự nhiên.

PACLIC 34 còn là nơi diễn ra hội thảo:

* Hội thảo Multiword Expressions in Asian languages là hội thảo chuyên môn hẹp dành cho các nhà nghiên cứu về các ngữ đa từ trong các ngôn ngữ châu Á trên cả phương diện lí thuyết ngôn ngữ học và tính toán.

PACLIC 2020 Call for papers: https://vlsp.org.vn/paclic2020/cfp
Paper submission deadline: 27/6/2020 (extended)

PACLIC Workshop on MWE in Asian languages:
https://vlsp.org.vn/paclic2020/mwea
Paper submission deadline: 30/6/2020 (extended)

 

Sponsors - Partners

VinBDI   VinIF     Aimesoft   VBee     Zalo   InfoRe      VTCC    VCCorp    VAIS    ReML.AI     Dagoras

 

IOIT     HUS     USTH    UET    HUST     Vietlex     INT2 

VLSP 2021 Sponsors

 

 UIT     HUS     UET     VinIF     Aimesoft     VBee     Zalo     INT2