Đại hôi VLSP lần thứ nhất

Đại hội thành lập CLB VLSP, chi hội của Hội Tin học Việt Nam sẽ được tổ chức vào sáng ngày 27/6/2020, bắt đầu từ 9h00, dưới hình thức hội nghị trực tuyến. Thành phần tham dự đại hội bao gồm hơn 40 thành viên ở cả ba khu vực Bắc - Trung - Nam cũng như ở nước ngoài. Đại hội sẽ thông qua điều lệ tổ chức hoạt động và  phương hướng hoạt động của CLB trong thời gian tới và bầu ra Ban chấp hành VLSP.  

Hội thảo sắp tới: VLSP 2020 và PACLIC 2020

Hội thảo VLSP lần thứ 7 (VLSP 2020) dành cho cộng đồng xử lí văn bản và tiếng nói tiếng Việt được tổ chức gắn với PACLIC 34 (the 34th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation) vào tháng 10 tới tại Hà Nội.  

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Ngày hội thảo: 26/10/2020

Tổ chức trực tuyến Đại hội thành lập CLB Xử lí Ngôn ngữ và Tiếng nói tiếng Việt ngày 27/6/2020

Chiều ngày 4/6/2020, Ban trù bị Đại hội thành lập Câu lạc bộ Xử lí Ngôn ngữ và Tiếng nói tiếng Việt  (viết tắt là VLSP) - chi hội thuộc Hội Tin học Việt Nam, đã có phiên họp đầu tiên về công tác chuẩn bị Đại hội.  Ông Nguyễn Long, Tổng Thư kí Hội Tin học Việt Nam, đã tham dự cuộc họp và trao quyết định của Hội, chính thức công nhận Ban trù bị Đại hội.