Tin tức

Tổ chức trực tuyến Đại hội thành lập CLB Xử lí Ngôn ngữ và Tiếng nói tiếng Việt ngày 27/6/2020

Chiều ngày 4/6/2020, Ban trù bị Đại hội thành lập Câu lạc bộ Xử lí Ngôn ngữ và Tiếng nói tiếng Việt  (viết tắt là VLSP) - chi hội thuộc Hội Tin học Việt Nam, đã có phiên họp đầu tiên về công tác chuẩn bị Đại hội.  Ông Nguyễn Long, Tổng Thư kí Hội Tin học Việt Nam, đã tham dự cuộc họp và trao quyết định của Hội, chính thức công nhận Ban trù bị Đại hội.