Đại hội CLB VLSP lần thứ nhất

Thông cáo báo chí

Đại hội CLB Xử lí Ngôn ngữ và Tiếng nói Tiếng Việt (VLSP) lần thứ nhất được tổ chức trực tuyến từ 9h00-12h00 ngày 27/6/2020.

Đại hội đã nghe bài giới thiệu quá trình thành lập CLB của PGS. TS. Lương Chi Mai, các ý kiến tham luận, thảo luận, biểu quyết và thông qua Điều lệ, Phương hướng và kếhoạch hoạt động công tác nhiệm kì 2020-2025 của Ban vận động thành lập CLB VSLP, bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra CLB VLSP nhiệm kì thứ nhất 2020-2025.

Danh sách Ban chấp hành:

 1. Ngô Xuân Bách, TS, Học viện Công nghệ và Bưu chính Viễn thông
 2. Nguyễn Việt Cường,  TS, Công ty TNHH Tích hợp thông minh (INT²)
 3. Lê Anh Cường, PGS. TS, Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 4. Phạm Hiển, TS, Viện Ngôn ngữ học
 5. Phan Xuân Hiếu, PGS. TS, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
 6. Lê Quang Hùng, TS, Trường Đại học Quy Nhơn
 7. Lê Thanh Hương, PGS. TS, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
 8. Nguyễn Văn Huy, TS, VinBDI
 9. Nguyễn Thị Minh Huyền, TS,  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 10. Hà Thành Lê, TS, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), CHLB Đức
 11. Lương Chi Mai, PGS. TS, Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm KH&CN VN
 12. Nguyễn Lê Minh, GS. TS, Viện Khoa Học Công Nghệ Tiên Tiến Nhật Bản (JAIST)
 13. Phạm Quang Nhật Minh, TS, Công ty cổ phần Aimesoft
 14. Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, TS, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM
 15. Lê Hồng Phương, TS, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
 16. Vũ Xuân Sơn, TS, Deep Data Mining Group, Umea University, Thuỵ Điển
 17. Nguyễn Phương Thái, PGS. TS, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
 18. Lê Công Thành, ThS, InfoRe
 19. Nguyễn Thị Thu Trang, TS, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
 20. Trần Thế Trung, TS, FPT
 21. Nguyễn Văn Vinh, TS, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
 22. Trần Mai Vũ, TS, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

 

DS Ban kiểm tra:

 1. Ngô Xuân Bách, TS, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
 2. Đỗ Thị Ngọc Diệp, TS, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
 3. Phạm Kim Long, ThS, VNG Zalo
 4. Vũ Xuân Lương, CN, Trung tâm Từ điển học (Vietlex)

 

Ban chấp hành CLB VLSP nhiệm kì I cũng đã bầu TS. Nguyễn Thị Minh Huyền là Chủ tịch CLB VLSP nhiệm kì 2020-2025.

Tin tức truyền thông về đại hội:

Các tài liệu đại hội:

Sponsors - Partners

VinBDI   VinIF     Aimesoft   VBee     Zalo   InfoRe      VTCC    VCCorp    VAIS    ReML.AI     Dagoras

 

IOIT     HUS     USTH    UET    HUST     Vietlex     INT2 

VLSP 2021 Sponsors

 

 UIT     HUS     UET     VinIF     Aimesoft     VBee     Zalo     INT2