Giới thiệu

CLB VLSP, Chi hội của Hội Tin học Việt Nam, tên tiếng Anh là Association for Vietnamese Language and Speech Processng, đã chính thức được thành lập vào tháng 7 năm 2020.  

Cộng đồng VLSP tập hợp các nhóm nghiên cứu thuộc cả hai khối hàn lâm và công nghiệp trong lĩnh vực xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt. Hội thảo đầu tiên đánh dấu sự ra đời của cộng đồng được tổ chức vào năm 2005, tại Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Đề tài Nhà nước về xây dựng tài nguyên và công cụ cho VLSP, thực hiện từ năm 2007 đến năm 2009, là nỗ lực đầu tiên của các nhóm nghiên cứu từ các trường viện ở Việt Nam và nước ngoài cho sự phát triển bền vững của cộng đồng VLSP. 

Kể từ năm 2012, cộng đồng VLSP đã tổ chức một chuỗi các hội thảo gắn với các hội nghị quốc tế lớn được tổ chức ở Việt Nam. Đến đầu năm 2020, năm thành lập chính thức của CLB VLSP, 6 sự kiện đã diễn ra với các hoạt động đa dạng. Đặc biệt, những năm gần đây các hội thảo VLSP tập trung vào việc tổ chức các cuộc thi về xử lí ngôn ngữ, nhằm thúc đẩy phát triển nghiên cứu cũng như tạo ra các bộ dữ liệu chung chia sẻ cho cộng đồng nghiên cứu VLSP.  

Ngày 3/7/2020, Hội Tin học Việt Nam đã kí quyết định công nhận thành lập CLB VLSP và điều lệ của CLB.