VLSP 2021 tổ chức tại Trường ĐH CNTT, ĐHQG TPHCM

Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt (VLSP 2021) sẽ được tổ chức vào ngày 26/11/2021, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP Hồ Chí Minh.